​Corona virus – Interne procedurer

 

Chauffører/Vognmænd

 • Følg altid kundernes anvisninger
 • Bær handsker ved alle leveringer, hvor der er kontakt med andre personer
 • Følg den af Jetpak Danmark anviste hygiejne instruktion
 • Meddel Jetpak Danmark hvis du har været i kontakt med en person, der er konstateret smittet med Covid/19
 • Informer Jetpak Danmark hvis du planlægger rejser uden for Danmark
 • Rengør din PDA med sprit dagligt og gerne flere gange

 

Kontor/lager personale Jetpak Danmark A/S

 • Følg den af Jetpak Danmark anviste hygiejne instruktion
 • Undgå unødig tæt kontakt i hverdagen
 • Vær ekstra omhyggelig med hygiejnen i forbindelse med køleskab, kaffemaskiner og toiletbesøg
 • Møder med kunder og eksterne leverandører bør så vidt muligt foregå som videomøder eller pr. telefon
 • Informer Jetpak Danmark hvis du planlægger rejser uden for Danmark
 • Meddel Jetpak Danmark hvis du har været i kontakt med en person der er konstateret smittet med Covid/19
 • Følg anvisninger fra Sundhedsstyrelsen på www.Coronasmitte.dk

 

Hygiejneinstruktioner

 

Covid-19 (Corona virussen) bredt sig til flere lande i Europa, derfor bliver vi alle hos Jetpak Danmark nødt til at tage visse forholdsregler.

Coronavirus er særlig farlig for ældre og svagelige, og da vi har en del leveringer til netop denne målgruppe, skal du vise særlig hensyn ved disse leveringer.

 

Hygiejne er vigtig!

 

Undgå at give hånd til personer, som du ikke kender


Nys / host i dit ærme


Vask hænder


Kunderne kvitterer ikke på vores PDA.
Der scannes leveret og kundens navn tastes ind manuelt

 

Har du mistanke om, at du selv er blevet smittet / er smittebærer, skal du blive hjemme og kontakte din læge på telefon.