Jeg vil gerne kontaktes af 3D Logistik vedr. 3D Premium

Farligt gods

Med 3D Premium har kunderne mulighed for at få fragtet farligt gods i begrænset mængde.

Hos 3D Logistik har vi tilladelse til at transportere farligt gods op til 1000 point.
Mængdegrænsen er fastsat i ADR-konventionens underafsnit 1.1.3.6 og kaldes populært for “frimængden”.
Transport af farligt gods kræver udstyr og uddannelse, som løbende skal vedligeholdes. Ved vejtransport er det ADR konventionens bestemmelser, der gør sig gældende. Se seneste udgave af ADR Konvention.
her.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er eksplosive, brandfarlige, giftige, smittefarlige, radioaktive, ætsende og andre sundhedsskadelige materialer.
Fremgår der et UN nummer og en fareseddel på godset, er der stor sandsynlighed for, at varen hører under kategorien farligt gods.

Der er forskel på, om en vare anses som værende farligt gods på vej, bane, sø og luft. Der kan godt være tale om en vare, der på landevejen ikke betegnes som farligt gods, men hvis samme vare skal fragtes for eksempel via søvejen, er der mulighed for, at den på søen anses som værende farligt gods.

Hos 3D Logistik kan vi ikke håndtere farligt gods i klasserne 1 og 7.

Hvis du som kunde ikke har den store kendskab til farligt gods, og hvilke foranstaltninger man bør tage, når man skal have flyttet en farligt gods vare fra A til B, så kan vi hjælpe og vejlede dig hos 3D Logistik.