Information til vores kunder vedr. databeskyttelse i 3D Logistik A/S

 

Databeskyttelsesforordningen har ikrafttrædelses dato den 25 maj 2018.

3D Logistik A/S vil derfor sikre, at de data vi modtager bliver behandlet og opbevaret bedst muligt. Dette i forhold til den nye retspraksis og i forhold til kravet om øget dokumentation.

3D Logistik A/S betragter sig som særskilt dataansvarlig i forhold til sine kunder, da det at levere en forsendelse ikke er en databehandleropgave. Også selvom der kan indgå persondata i forsendelsesoplysningerne (fortolkning af Datatilsynets vejledning om Dataansvarlig og databehandlere). Det betyder, at vores kunder, der overfører data til os, kan være sikre på, at vi følger loven og de skærpede krav, der er til dataansvarlige. På baggrund heraf er der ikke behov for nogen databehandleraftale for samhandel med 3D Logistik A/S.

Alle data, der vedrører vores kunders forsendelser, har højeste prioritet hos 3D Logistik A/S og vi opbevarer kun disse data så længe dokumentations krav og lovgivning tillader dette.