Miljøpolitik for 3D Logistik A/S

Som en ansvarsbevidst virksomhed, vil 3D Logistik hele tiden søge muligheder for at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer.
3D Logistik vil:

 

  • tilstræbe at belaste det omgivende miljø mindst muligt ved, at anvende den bedst tilgængelige teknologi og færrest mulig ressourcer indenfor vores miljømæssige, tekniske og økonomiske råderum.
  • informere og motivere medarbejderne til at handle i henhold til virksomhedens miljøpolitik og inddrage alle relevante medarbejdere i miljøarbejdet
  • overholde gældende lovgivning og arbejdsmiljøregler
  • have en åben dialog om miljømæssige forhold, internt og eksternt
  • tilskynde vore leverandører til, at levere kvalitets- og miljømæssigt forsvarlige produkter og serviceydelser.
  • Udvikle og forbedre vore processer med særlig hensyntagen til det interne og eksterne miljø